Fadli Alamri – Piagam Atas Berita Terpanas Sehingga Dipolisikan.